Caroline Ek Design

Order

info@carolineek.se
+46 (0) 703 39 18 00

Contact

@carolineekdesign
carolineekdesign

LEVERANS & FRAKTVILLKOR / TERMS & CONDITIONS

För att beställa varor

Mejla till info@carolineek.se eller ring / smsa 070 3391800. Vi behöver leverans adress och faktura adress samt organisationsnummer eller personnummer. Där efter erhåller ni orderbekräftelse från oss med leveranstid.

Fraktkostnad
Inom Sverige:  Fri frakt på beställningar över 6000 kr (inkl moms).

Inom EU, Norge och Schweiz: Transportkostnaderna kan variera beroende på beställning och destination. Vänligen kontakta info@carolineek.se för att bekräfta fraktkostnaden för din beställning.

Vänligen kontakta oss på info@carolineek.se eller ring oss på +46 8 10 66 08 om du har ytterligare frågor angående din leverans och/eller returer.

Betalning
Vi skickar faktura med 30 dagars betalningsvillkor till kunder inom Sverige. 

Leverans
Caroline Ek Design levererar inom Europa i samarbete med olika transportörer beroende på destination. Produkter i lager skickas inom 1-5 arbetsdagar. Produkter som inte finns i lager har en leveranstid på 2-6 veckor.

Som kund meddelas du per telefon av transportören dagarna före leverans för mer information om leveransdag och tid. För frågor angående leverans, vänligen kontakta info@carolineek.se.

Avbeställnings- och returpolicy
Caroline Ek Designs returtid är 14 dagar från det att produkten mottagits. Återbetalning kommer att ges inom 30 dagar från det att produkten har returnerats till oss. Kunden ansvarar för den initiala leverans- och returkostnaden för produkten. Kunden är skyldig att returnera varan i samma skick och kvantitet som den mottagits, vilket även gäller förpackningen och informationsetiketten på varan.

Gjorda på beställning produkter: det finns ingen möjlighet att returnera gjorda beställningsprodukter när dessa har producerats och levererats.

Avbeställningspolicy för beställning: det finns ingen möjlighet att avbeställa gjorda beställningsprodukter när produktionen är igång. Vänligen kontakta info@carolineek.se om du vill avbryta din beställning.

Transportskador
Vid trasiga varor när du får produkten från transportören vänligen meddela oss inom 3 dagar. Det är viktigt att du noga kontrollerar ditt paket för skador när du tar emot det. Om produkten är skadad, spara den skadade förpackningen för att kunna göra en reklamation till transportören.

Shipping Cost

Within Sweden:  Free shipping for orders over SEK 6000 (incl VAT).

Within EU, Norway and Switzerland: Transport costs may vary subject to order and destination. Please contact info@carolineek.se to confirm the shipping cost of your order.  

Please contact us at info@carolineek.se or call us on +46 8 10 66 08 if you have any further questions regarding your delivery and/or returns.

Payment

For export deliveries we will ask you to make payment in advance.

Delivery 

Caroline Ek Design delivers within Europe in cooperation with different carriers subject to destination. Products in stock are shipped within 1-5 business days. Products not in stock have a delivery time of 4-6 weeks.  

As a customer you will be notified by phone by the carrier the days before delivery for more information about delivery day and time. For questions regarding delivery, please contact info@carolineek.se.

Return & Order Cancellation Policy

In stock products: Caroline Ek Design return period is 14 days from when the product is received. Refund will be provided within 30 days of product returned to us. The customer is responsible for the initial delivery and return cost of the product. The customer is required to return the item in the same condition and quantity as it is received, which is also applicable to the packaging and information label on the item.

Made to order products: there is no opportunity to return made to order products once these have been produced and delivered.

Order Cancellation Policy: there is no opportunity to cancel made to order products once the production in process. Please contact info@carolineek.se if you wish to cancel your order.

Transport damage

In case of broken goods when you receive the product from the carrier please let us know within 3 days. It is important that you thoroughly check your package for damage when you receive it. If the product is damaged, save the damaged packaging to be able to make a complaint to the carrier.